0

0

0

0

0

 
 
David Stasiak
Facebook
Twitter
Google+
StumbleUpon
Pinterest

 

The Tree by David Stasiak

 

Moon by David Stasiak

 

Wild Horses by David Stasiak

 

Lonely Bench by David Stasiak

 

By the Sea by David Stasiak

 

Green Lakes Autumn by David Stasiak

 

Sun Light by David Stasiak

 

To The Falls by David Stasiak

 

Red Head by David Stasiak

 

Autumn Tree Abstract by David Stasiak

 

Sleeping Fox by David Stasiak

 

Rock 2 by David Stasiak

 

Kookaburra by David Stasiak

 

The Flame by David Stasiak

 

Macro Marble 2 by David Stasiak

 

Abstract Highway by David Stasiak

 

Outer Banks Beach Sunrise by David Stasiak

 

Rock 5 by David Stasiak

 

Color Bunny Abstract by David Stasiak

 

Rock 4 by David Stasiak

 

Flowers by David Stasiak

 

Marshland by David Stasiak

 

Big Bang by David Stasiak

 

In His Hand by David Stasiak

 

Sunrise with Flare by David Stasiak

 

Sunrise by David Stasiak

 

Lego Yellow Submarine by David Stasiak

 

Angry Eagle by David Stasiak

 

Fifty Shades of Color by David Stasiak

 

B And W by David Stasiak

 

Bunny by David Stasiak

 

The Falls by David Stasiak

 

Angle by David Stasiak

 

Blue Skies by David Stasiak

 

Macro Marble 3 by David Stasiak

 

Sea Shell 6 by David Stasiak

 

Hot Rocker by David Stasiak

 

Rock 3 by David Stasiak

 

Use Your Illusion by David Stasiak

 

Ghost by David Stasiak

 

Input by David Stasiak

 

Cruising for Trouble Art by David Stasiak

 

Underground by David Stasiak

 

Abstract Orange by David Stasiak

 

Tree Tops by David Stasiak

 

Color Spiral by David Stasiak

 

Turtle Neck by David Stasiak

 

Ball of Color Energy by David Stasiak